Câte Confirmări Are Nevoie o Tranzacție de Bitcoin Pentru a fi Sigură?

July 25, 2014 by in category Intrebari with 0 and 0
Home > Blog > Intrebari > Câte Confirmări Are Nevoie o Tranzacție de Bitcoin Pentru a fi Sigură?

Aici sunt câteva secțiuni relevante din lucrarea lui Satoshi: http://bitcoin.org/bitcoin.pdf. Pentru a răspunde la această întrebare pe scurt, am putea spune că numărul optim de confirmări al unei tranzacții de bitcoin este minim 3. Pentru a verifica confirmările unei tranzacții puteți folosi site-ul blockchain.info, căutând adresa la care se face tranzacția. Un exemplu de tranzacție prin care s-au trimis 0.8 BTC, puteți vedea aici, confirmările apar scrise imediat dupa aceasta.

confirmarea-tranzactiilor-bitcoin

Confirmarea tranzacțiilor Bitcoin

De asemenea, pe blockchain.info, puteți să căutați după tranzaction id, care poate fi foarte ușor extrasă din clientul de bitcoin (adică programul de portofel bitcoin). Exemplul de mai devreme folosește o căutare după tranzaction id.

Pentru a explica și mai bine răspunsul la întrebarea “De câte confirmări este nevoie la o tranzacție bitcoin pentru a fi considerată sigură?” vă recomandăm să citiți mai departe o secțiune din descrierea originală a rețelei, făcută chiar de inventatorul acesteia.

11. Calcule. Să ne imagină scenariul în care un atacator încearcă să genereze un lanț alternativ, mai rapid decât cel corect…Întrecerea între lanțul corect și cel al atacatorului poate fi numită Binomial Random Walk. Întâmplarea fericită ar fi ca lanțul corect se fie prelungit cu un bloc, mărindu-i șansele de a conduce cu +1, iar scenariul fatal ar fi ca lanțul atacatorului să fie prelungit de un bloc, reducând diferența cu -1…Probabilitatea ca un atacator să recupereze de la un anumit deficit este similar cu problema Gambler’s Ruin.

 • p = probabilitatea ca un node corect să găsească următorul bloc
 • q = probabilitatea ca atacatorul să găsească următorul bloc
 • qz = probabilitatea ca atacatorul să prindă vreodată blocurile z din urmă.

ecuatia-bitcoin

Dată fiind ipoteza conform căreia p> q, probabilitatea scade exponențial, cu cât crește numărul de blocuri pe care atacatorul trebuie să le prindă din urmă. Fără șanse de partea sa, dacă nu face un salt norocos din timp, șansele sunt din ce în ce mai reduse, cu cât rămâne în urmă…posibilul progress al atacatorului va fi o distribuție Poisson. Pentru a afla probabilitatea atacatorului de a ajunge din urmă, înmulțim densitatea Poisson pentru fiecare valoare a progresului pe care ar fi putut să o aibă, cu probabilitatea că ar putea să recupereze din acel punct.
Conversia în C code…

include <math.h>
double AttackerSuccessProbability(double q, int z)
{
  double p = 1.0 - q;
  double lambda = z * (q / p);
  double sum = 1.0;
  int i, k;
  for (k = 0; k <= z; k++)
  {
    double poisson = exp(-lambda);
    for (i = 1; i <= k; i++)
      poisson *= lambda / i;
    sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k));
  }
  return sum;
}

Demarând unele rezultate, putem vedea probabilitatea micșorându-se exponențial cu z.

4.5/5 - (8 votes)

Add comment

Powered by Bitcoin X Romania © 2014. Contact | Despre noi.